Osmanlılarda Sak Mecmualarının Yargı Dili ve Birliği Açısından Önemi-Bosnalı Beyâzî-zâde’nin Kâtibi Hızır b. Osman’ın es-Sakk Eseri-


KORKMAZ Ö. , ASLAN N.

Third Sarajevo International Conference on Social Sciences by FBA, 27 - 30 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text