Heyelan Örneklem Seçiminde Farklı Yaklaşımların Heyelan Duyarlılık Haritalamalarının Başarı Tahmin Davranışları Üzerine Etkisi


Tekin S., ÇAN T.

6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), Adana, Turkey, 5 October - 07 September 2016, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9