EVALUATION OF POSSIBLE ACID MINING DRAINAGE FORMATION IN THE IRON ORE FIELD IN KONAKTEPE LOCATION (MALATYA/HEKİMHAN)


Creative Commons License

Yapıcı N. , Güneyli H.

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 June 2022, pp.121-129

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-129

Abstract

Madencilik faaliyetleri genellikle büyük çaplı, başlangıç aşamasında riski yüksek yatırımlardır. Antropojenik kirlilik vasfı büyük olan bu faaliyetlerde çevre üzerinde neden olabilecek olumsuz etkileri belirlemek, ortaya çıkması muhtemel sorunlara karşı çözüm üretmek ve ekonomik gerekçeler sebebi ile sonuca hızlı ulaşılmak istenmektedir. Cevher oluşum mekanizması gereği ve madencilik faaliyetleri sonucu otaya çıkabilecek Asit Maden Drenaj (AMD) oluşumunun önceden tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi bu aşamada oldukça önemlidir.

Bu çalışma,  Demir cevher üretimi planlanan bir bölgenin Asit Üretim Potansiyeli (kgCaCO3/ton) AÜP), Nötürleşme Potansiyeli(∑NP (kg/ton (NP), Nötürleşme potansiyel oranı (NPO= NP/AÜP) nın tespiti ve yorumlanması hakkında arazi ve laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Eosen yaşlı neritik kireçtaşları içerisinde bulunan cevher siderit, ankerit, hematit, manyetit, kuvars minerallerinden oluşmuştur. Yan kayaçta yapılan AÜP sülfürik asit eşdeğerleri (kg/ton): 0,63- 2,50, NP (∑NP (kg/ton): 283,88-741,58, NPO değerleri (NP/AÜP), 227,10-1132,23 aralığında hesaplanmıştır. Cevherde yapılan analiz sonuçlarına göre: AÜP sülfürik asit eşdeğerleri (kg/ton):1,25-5,63, NP (∑NP (kg/ton): 25,47-280,79, NPO (NP/AÜP), değerleri, 5,09-121,59 arası tespit edilmiştir. NP/AÜP yorum grafiğine göre (Sobek vd., 1978; Brodie vd., 1991; Lapakko, 2002) her nekadar cevherleşme potansiyel asit üretmeyen bölgeye düşse de madencilik faaliyetleri sonucu  derinlere doğru  cevher mekanizması gereği sülfid minerallerinin olabileceği unutulmamalıdır.