Siyanotik Pediatrik Olgularda Normoksik ve Hiperoksik Kardiyopulmoner Bypass'ın Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi


ATALAY A., YALINIZ H. , GÖÇEN U. , Güzel Y., Aslan M., Baştürk Y., ...More

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Turkey, 8 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey