Amniyosentez ile tanı prenatal tanı konulan 5671 olguda sitogenetik bulgular


PAZARBAŞI A., ALPTEKİN D., TUNÇ E., TANRIVERDİ N., DEMİRHAN O., Özgünen F. T., ...More

10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 19 - 23 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes