Su ürünleri enzimleri ve enzimlerin işleme endüstrisinde kullanım olanakları


Creative Commons License

YANAR Y.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.32, no.2, pp.105-113, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Enzymes which have very important metabolic functions are structurally proteins that catalyse biochemical reactions and they become a part of daily and economical life. The aquatic environment contains a wide variety of genetic material and, hence represents an enormous potential for different sources of enzymes. This review summarizes information related to digestive and muscular enzymes in fish and aquatic invertebrates. In addition, potential applications of enzymes in seafood processing endustry is discussed

Biyokimyasal reaksiyonları kataliz ederek, çok önemli metabolik fonksiyonlara sahip olan protein yapısındaki enzimler, günlük ve ekonomik hayatın bir parçası olmaya başlamıştır. Çok geniş genetik materyale sahip olan sucul çevre, farklı enzim kaynaklarından dolayı bu alanda önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu derlemede balık ve diğer sucul organizmaların sindirim ve kas dokuda bulunan enzimleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca enzimlerin su ürünleri işleme endüstrisindeki potansiyel uygulamaları anlatılmıştır.