FORMULATION OF THE DIFFRACTION PROBLEM OF ALMOST GRAZING INCIDENT PLANE WAVE BY AN ANISOTROPIC IMPEDANCE ANİZOTROPİK BİR KAMA YÜZEYİNE EĞİK BİR ŞEKİLDE GELEN DÜZLEM BİR DALGANIN KIRINIMI PROBLEMİNİN FORMÜLASYONU


AVŞAR AYDIN E., İKİZ T.

Majlesi Journal of Electrical Engineering, vol.3, no.3, 2014 (Scopus)