Gâî Yorum Açısından Hz. Ömer’xxin Sevad Arazisi ile İlgili Uygulamasına Yönelik Bir Değerlendirme


ASLAN N.

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text