Entansif süt sığırcılığı işletme sorumlularının çalışanlara yaklaşımı ve iş yeri bağlılığı.


Creative Commons License

Göncü Karakök S., Koluman N.

Uluslararası Çankaya Bilimsel Çalışmalar Kongresi,, 10 - 12 April 2023, vol.1, no.1, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, hayvancılık işletme sorumlularının çalıştıkları ortam ve işyeri hakkındaki görüşlerin tespit edilerek iyileştirmeye yönelik görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu çalışmada Doğu Akdeniz bölgesinde hayvancılık işletme sorumlularının genel özellikleri, teknik bilgi temini ve sosyal yönler konusundaki görüşlerinin tespiti için, anket çalışması yürütülmüştür. Araştırmanın birincil verileri hayvancılık işletmelerinden anket ve gözlem yoluyla elde edilmiştir. Çalışma Doğu Akdeniz bölgesi illerinde (Mersin, Osmaniye, Hatay,  Maraş ve Adana) yer alan kapasiteleri 100 ila 400 baş arasında değişen işletmelerden sorumlularından ankete katılmayı kabul eden hayvancılık işletme sorumluları ile yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında literatür taraması ve ön görüşmeler ve gözlemlere dayanılarak hazırlanan anket soruları ve çiftliklerdeki gözlemler çalışmanın temel verilerini oluşturmuştur. Anket çalışması için işletme sorumluları ile randevu alınarak görüşmeler sağlanmıştır. Anket soruları arasında işletme sorumluları çalışanları demografik bilgileri ile işletme yönetimi ile ilgili konularda hazırlanan sorular yer almıştır. Çalışan memnuniyetinde ortam koşulları çok önemli bir faktördür. Memnun olmadığı için işinden ayrılan çalışan yaydığı negatif mesajlar diğer çalışanları da etkileyerek işletme ekonomisini etkiler. Bu çalışmada hayvancılık işletme sorumlularının %31,82’nin 11-20 yıl, %22,73 6-10 yıl, % 18,18 1-5 yıl, % 22,73’ün 1 yıldan az ve %4,55 20 yıldan fazla bu tecrübeye sahip oldukları anlaşılmaktadır. İşletme çalışanlarda görev tanımı, mesai saatleri, prim uygulaması ve kararlara katılım gibi konular önemli faktörler arasında yer almaktadır. İşletme sorumluların Mesai saatleri sabit mi? sorusuna %13,64’ü cevapsız bırakırken %54,55’I evet sabit ve %22,73’de hayır sabit değil %9,092i ise değişken diyerek yanıt vermişlerdir.