Türkiye?de Kilis Sığırlarının Mevcut Durumları, Morfolojik Yapı ve Döl Verim Özellikleri.


Creative Commons License

GÖNCÜ KARAKÖK S.

HASAD Dergisi, vol.1, no.247, pp.40-44, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 247
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: HASAD Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-44
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Damascus cattle are usually dark red to brown or nearly black with occasional tan individuals. They are the largest of the Middle Eastern breeds with cows weighing 340 to 500 kg and bulls weighing 700 to 750 kg. Total population of the breed is estimated at 10,000 and is endanger of extinction. This paper briefly summarized the present situation of the Kilis cattle in Turkey, their reproductive traits and some morphological characteristics to use future planning.

Kilis sığırları genellikle koyu kırmızı kahve rengi veya siyahımsı renk ile nadiren de sarımsı kahve renktedirler. Orta doğunun iri yapılı ırklarından biri olup inekleri 340-500 kg boğalar ise 700 - 750 kg civarındadırlar. Bu ırkın toplam populasyonu 10,000 baş olarak tahmin edilmekte olup yok olma riski altındadır. Bu çalışma, gelecekte planlamalarda  kullanılması için Kilis sığırlarının Türkiye’deki durumu üreme performansları ve morfolojik özelliklerini kısaca özetlemektedir.