Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


TÜMKAYA S., AYBEK B.

Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.387-402, 2008 (Peer-Reviewed Journal)