Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Toklu, P., 2000, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Azot Kullanım Etkinliğinin Damla Sulama ve Salma Sulama Yöntemleri Yönünden Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma Doktora Tezi, ProjeNo:FBE.2000.D.44

  Cukurova University, Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri

 • 1999 Postgraduate

  Toklu, P., 1999, Gossypium hirsutum L. Ve Gossypium barbadense L.Türlerinden Renkli Lifli İki Pamuk Çeşidinin, Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özellikleri İle Bu İki Türün F1 Melez Gücü Üzerinde Bir Araştırma Yüksek Lisans Tezi, Proje No:FBE97YL164

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English