Diyabetik Sıçan Kardiyomiyositlerinde beta Adrenerjik Reseptör Yanıtları


Çiçek F., Turan B.(Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2005
  • End Date: July 2007