Membranöz Glomerulonefrit ve Fokal segmental glomerulosklerozda soluble ürokinaz tip plazminojen reseptör ve Fosfolipaz A2 reseptör antikorlarının glomerül hasarı ve klinik bulgular ile olan ilişkisi


KARAYAYLALI İ. (Executive) , AYDINALP Y., ÇETİNER S. , YAMAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: December 2018