Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) Türlerinin Tanımlanması ve Bazı Buğday Genotiplerinin Dayanıklılığının Araştırılması


TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: April 2014