İnvitro Koşullarda Farklı Explant Tipleri İle Çoğaltılan Çilek Genotiplerinin Farklı Alt Kültürlerinde İsmine Doğruluk Testlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi


KAFKAS S., YAŞA KAFKAS N. E.

TUBITAK Project, 2011 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2011
  • End Date: January 2012