EZH2 Ve MUC1 Genlerinin Neoadjuvan Tedavi Alan Meme Kanseri Hastalarında Tedaviye Yanıta Etkilerinin Belirlenmesi


PAYDAŞ S. (Executive), ZORLUDEMİR S., ERGİN M., TOHUMCUOĞLU M., BÜYÜKŞİMŞEK M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: February 2020