Akut Akciğer Hasarlanması Oluşturulan Tavşanlarda Endotrakeal Yolla Uygulanan Trombositten Zengin Plazmanın Akciğer İyileşmesi Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi


YILDIZDAŞ R. D. (Executive), EKİNCİ F., YÖNTEM A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: November 2021