Adli Toksikolojik Analiz Sonuçlarının Yorumlanmasında, Postmortem Kanda Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) Genotiplemesinin Önemi


DAĞLIOĞLU N. (Executive) , YILMAZ M. B. , KOCATÜRK SEL S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: March 2017