4(3 -Diflorofenil -5- dimetoksifenil -4,5- dihidro-1H-pirazol-1-il) benzensülfonamid türevlerinin sentezi ve karbonik anhidraz inhibisyon aktivitelerinin araştırılması Proje No:BAP 2015 078


Yamalı C. , Gül H. İ. (Executive), Özmen Özgün D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: June 2017