Etlik PilThe Effects on Feed Performance and Carcass Features of Chick Quality and Pre-Starter Feed Application in Broiler Chicksiçlerde Civciv Kalitesi ve Ön-başlatma Yemi Uygulamasının Besi Performansına ve Karkas Özelliklerine Etkisi


Kutlu H. R. (Executive), Durmuş M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2018

Project Abstract

Mevcut çalışmada, kuluçka çıkışı sonrası civcivler de kalite sınıflandırmasında kullanılacak parametrelerin belirlenmesi ve farklı kalitedeki civcivlere ilk beş gün verilecek ön-başlatma yemi uygulamasının 35 günlük besi sonunda büyüme performansı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kuluçka çıkışı sonrası denemeye alınan civcivler, önce cinsiyetlerine göre ayrılıp sonrasında yüksek ve düşük kaliteli olmak üzere sınıflandırılarak iki farklı kalite grubuna ayrılmıştır. Her kalite grubu, kontrol ve ön-başlatma yemi (ilk 5 gün sindirim sisteminin gelişimini teşvik edici, civciv başına toplamda 100 gr verilen özel yem) alan iki alt gruba ayrılarak toplamda dört muamele grubu oluşturulmuştur. Denemede, oluşturulan her muamele grubunun 5 tekerrürü ve her tekerrüründe de 40 adet (20 erkek, 20 dişi) civcivin olduğu toplamda 800 adet civciv kullanılmıştır. Civcivlere yem ve su ad libitum olarak verilmiştir. Civcivlerin canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve ölüm oranı deneme boyunca haftalık yapılan tartım ve günlük yapılan gözlemler ile kayıt altına alınmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, civcivlerin deneme başı canlı ağırlığı civciv kalitesinden etkilenmiş (P<0.05); Ancak deneme sonu itibarıyla elde edilen canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve ölüm oranı üzerine ön başlatma yemi uygulaması ve civciv kalitesi önemli etkiye sahip olmamıştır (P>0.05). Ancak karın yağı miktarı ve oranı yalnızca düşük kaliteli dişi piliçler de yüksek bulunmuştur (P<0.05).