Trichophyton rubrum saptanmasında kültür, periyodik asit-Schiff boyama polimeraz zincir reaksiyonu ve xanthomegnin aktivitesi yöntemlerinin karşılaştırılması


FETTAHLIOĞLU KARAMAN B. (Executive), ÇÜRÜK M. A., AÇIKALIN A., İLKİT M. M., KANDEMİR A. H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: May 2018