Doğal Nedenli Viral Enfeksiyonlu Köpeklerde Interferon Alfa, Polyprenyl Phosphate ve Pyridine 26 Dicarboxylate Kullanımında Tedavi Yanıtının Ölçülmesi.


TEKELİOĞLU B. K. (Executive), KANDIR S., ÇELİK M., BERBER K., AKIN B., TÜRKAN A. H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: May 2020