Pulslu Manyetik Alanın Vasküler Düz Kas Dokusunda BCL-2 Ekspresyonuna Etkisinin SDS PAGE yöntemi ile İncelenmesi


ÇİÇEK F. (Executive), GÜNAY İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: August 2019