Damla Sulama Sistemlerinde Damlatıcıların Kimyasal Tıkanıklığını Önlemede Asit Uygulamalarına Alternatif Yeni Bir Yaklaşım: Moleküler Salınım Teknolojisi


TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: June 2017