Çinko Noksanlığına Karşı Farklı Duyarlılıklara Sahip Aspir (Cartamus Tinctorius L.) Genotiplerinin Değişik Çinko ve Azot Uygulamaları Altında Beslenme Durumunun, Verim ve Kalite Parametrelerinin Sera Koşullarında Belirlenmesi


ALKAN TORUN A. (Executive), DUYMUŞ E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: December 2016