İNSAN DİZ EKLEM KIKIRDAK HASARLANMASINDA (OSTEOARTRİT) APOPTOZUN ROLÜNÜN DİYABET ve MEKANİK YÜKLENME ÜZERİNDEN İNCELENMESİ


ÇİÇEK F. (Executive), TOKUŞ M., GÜNAY İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: May 2022