Lise Öğrencilerinin Viral ve Mikrobiyal Nedenli Bulaşıcı Hastalıklar ile Halk ve Çevre Sağlığını Tehdit Eden Atik Piller ile Tehlikeli Maddeler Konularında Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi


TEKELİOĞLU B. K. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2016
  • End Date: February 2017