Bademde Gülcan2 x Lauranne ve Guara x Nurlu F1 Populasyonları Kullanılarak SSR Markörleri ile Genetik Haritalaması


KAFKAS S. (Executive), PAIZILA A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: August 2016