Klasik Biobed Karışımdaki Turbaya Alternatif Farklı Tarımsal Atıkların Pestisit Emilimi ve Azalımı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi


YARPUZ BOZDOĞAN N. (Executive) , BOZDOĞAN A. M. , DAĞLIOĞLU N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: December 2016