Türkiye Turunçgil Gen Kaynaklarının Moleküler Karakterizasyonu ve SSR Markırlarının Geliştirilmesi


AKA KAÇAR Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2003 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: September 2007