Kadmiyum Oksit ve Çinko Oksit Nanopartikül Karışımlarının Etkisinde Oreochromis niloticusda Metal Birikimi ve Kan Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi


ÇOĞUN H. Y. (Executive), KARGIN F., AYTEKİN T., varkal h. s., TEMİZ Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: May 2022