Diyabet Modeli Oluşturulmuş Sıçan Hippokampüsünde Alzheimer İlişkili ADAMTS4, TIMP3, RELN ve BCAN Genlerinin Ekspresyon Profillerinin İncelenmesi


PAZARBAŞI A. (Executive) , YILMAZ M. B. , AKILLIOĞLU K. , ÖCAL I. , ÖZPAK L. , Keser N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2016
  • End Date: March 2019