Antibiyotik(Rifampicin)uygulamalarının Bemisia tabaci Q2 populasyonunun endosimbiyontları ile bazı biyolojik özelliklerine etkilerinin belirlenmesi


KARUT K. (Executive), KARACA M. M., DÖKER İ., Topçu İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: November 2018