Niğde Nevşehir Bölgesinde Patates Üretim Alanlarında Bitkilerin B la Beslenme Düzeyi ile Bor Gübrelemesinin Yumru Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi


Torun M. B. (Executive), Onaran H., Ünlenen L. A., Nam M., Uslu T., Gülüt K. Y., et al.

BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, 2012 - 2016

  • Project Type: BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: December 2016