Tek Akciğer Ventilasyonunda Sevofluran ve Desfluran Gazlarının Kan Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi


GÜNEŞ KOCAOĞLU Y. (Executive) , BİRİCİK E. , DAĞLIOĞLU N. , ÖZCENGİZ D. , KARACAER F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: June 2018