Hemodiyaliz hastalarında serum kemik belirteçlerinin biyolojik varyasyonu ve referans değişim değeri


GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK Ö. (Executive), ÜNLER N., SEYDAOĞLU G., PAYDAŞ S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: April 2019