Bazı Ticari Turunçgil Anaç ve Kalem Çeşitlerinin Botryosphaeiaceae Grubu Fungal Patojenlere Karşı Dayanıklılık Düzeylerinin Saptanması


KAYIM M. (Executive), ENDES A., YONES A. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: August 2022