Çevresel Algılamanın Kentsel Peyzaj Tasarımı Yönünden Değerlendirilmesinde Bir Model Önerisi: Tarsus Kenti Örneği


Creative Commons License

ALTUNKASA M. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: March 2018