Oreochromis niloticusta Kurşunun Biyokimyasal Toksisitesi Üzerine Şelatlayıcı Ajan Olarak Nitrilotriasetik Asitin Etkilerinin Değerlendirilmesi


AYTEKİN T. (Executive), FIRAT Ö., TEMİZ Ö., FİRİDİN G. G., KARGIN F., FIRAT Ö., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: October 2020