L-Glutamik asit ilaveli yemler ile beslenen Nil tilapya (O.niloticus)'larında büyüme ve besinsel kompozisyonun belirlenmesi


TAŞBOZAN O. (Executive), Dağdelen Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2021
  • End Date: December 2023