Toplum ve hastane kökenli üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan Gram negatif bakterilerin genişlemiş spektrumlu beta laktamaz GSBL aktivitesi ve çeşitli antibiyotiklere direnç paternlerinin kıyaslanması


YAMAN A. (Executive), KİBAR F., Güller Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: December 2016