Cevizde SSR Markörleri İle İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması, Sekanslama Yoluyla Genotiplendirme Yöntemi Kullanılarak Yüksek Yoğunlukta Genetik Haritanın Eldesi ve Kantitatif Özellik Lokus Analizleri


YAŞA KAFKAS N. E., TÜREMİŞ N. F., KAFKAS S. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: June 2018