Sosyal Donatı Alanlarının Kentsel Yaşam Niteliği Yönünden Değerlendirilmesi: Kültürel Mekanlar, Açık Alanlar ve Yeşil Alanlar Açısından Adana Kenti İçin Bir Model Önerisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu Araştırma Projesi, Proje No: 109Y153


Altunkasa M. F. (Executive), Berberoğlu S., Uslu C.

TUBITAK Project, 2009 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2009
  • End Date: April 2011