Zeytin yaprağı ekstraktının mikroenkapsüle hamsi (Engraulis encrasicolus) yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif kararlılıkları üzerine etkileri


ÖZYURT G. (Executive) , DURMUŞ M. , ÖZKÜTÜK A. S. , ÖZOĞUL Y. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2021