4 (3-Substitüefenil-2 -Tiyenil -5 -Trimetoksifenil -4, 5-Dihidro-1H-Pirazol-1-ilBenzensülfonamit Taşıyan Bileşiklerin Tasarımı Sentezi Sitotoksisite ve Karbonik Anhidraz Inhibisyon Etkilerinin Araştırılması Proje No: TÜBİTAK 115S694


Yamalı C. , Gül H. İ. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: July 2016