Kentsel Yeşil Alanların Rekreasyonel Hizmet Etkinliğinin Saptanması Adana Kenti Örneği


USLU C. (Executive), ALTUNKASA M. F., DUYMUŞ H., ÜNAL M., ALTUNKASA C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: May 2019