Sandviç Panellerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi Analiz Edilmesi ve Sonuçların Deneysel Verilerle Karşılaştırılması


GEREN N. (Executive) , UZAY Ç. , BOZTEPE M. H. , BAYRAMOĞLU M. , ACER D. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: September 2018