Phytoseiidae Acari Mesostigmata familyası türlerinin peritrem yapısı kullanılarak yapılan morfolojik tanısının moleküler yöntemler ile desteklenmesi


KARUT K. (Executive), KAZAK C., DÖKER İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: April 2017