Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda AntiEmboli Çorabı Kullanım Protokolünün Erken Dönem Venöz Tromboemboli Gelişimi Üzerine Etkisi


ERDEN S. (Executive), BAŞIBÜYÜK İ. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: November 2021